Hotade politiker får säkerhetsrådgivare

Polisen i Sörmland har utsett en säkerhetsrådgivare för politiker efter mordet på utrikesminister Anna Lindh.
Hans Westmar på polisens underrättelseavdelning i Eskilstuna blir kontaktman och rådgivare åt utsatta politiker. Till honom ska politiker kunna vända sig om de blir utsatta för hot. Det uppger polisen. Som Sveriges Radio Sörmland rapporterat tidigare vill polisen jobba mer förebyggande och genom information och utbildning hjälpa politikerna i länet att kunna hantera eventuella hot och hotfulla personer. Konkret handlar det bland annat om information om säkerhetstänkande. Genom att skapa dialog med politikerna hoppas man också få en bild av de hot som inte polisanmälts eftersom det, enligt polisen, finns ett mörkertal. - Det handlar om säkerhetsinformation, årligen återkommande. Syftet är att fånga upp hot i ett tidigt skede så att man inte står inför fullbordat faktum. Vi räcker ut handen till politikerna och det handlar i förlängningen om att värna om demokratin. Om politiker inte vågar fatta beslut på grund av hot är det ett hot mot demokratin, säger Hans Westmar.