Lilla Edet

Ny bro behövs över Gårdaån

Den planerade utbyggnaden av väg E45 norr om Alvhem vid Lödöse längst söderut i Lilla Edets kommun kräver en ny bro över Gårdaån.

Vägverket söker nu tillstånd hos Miljödomstolen för bygget, som också innefattar att delar av åfåran behöver grävas om och erosionsskydd ska läggas ut.