Tummen ner till medborgarförslag

Det ser inte ut att bli några medborgarförslag i kommunfullmäktige i Göteborg, något som många göteborgare vill ha.
Göran Johansson är kommunstyrelsens ordförande och han säger till Västekot att förslagen är för kostsamma att bereda. Dessutom menar han att förslagen kommer utan förslag på finansiering och att det gör att de blir avslagna. Han är rädd att avslagen då skall tolkas som ett tecken på ointresse från politikernas sida. Det går redan nu att lämna förslag i nio olika stadsdelsnämnder i Göteborg, ett system som Göran Johansson tycker fungerar bättre än att förslagen lämnas till fullmäktige.