Borås

Skrotbilar är kommunens sak

I Svenljunga tas övergivna skrotbilar om hand av ungdomar som under kommunal ledning sorterar och återvinner delarna.

I Borås har Vänsterpartiets Lennart Andreasson föreslagit en liknande lösning.

Men så tycks det inte bli. Majoriteten i kommunstyrelsen, som ska ta beslut på måndag, vill att kommunens eget företag Borås Energi och Miljö ska ta hand om allt avfall och all skrot, inklusive övergivna bilar. Man säger också att arbetet är riskfyllt och därför inte lämpligt för ungdomar.