Mentalt farthinder ska sänka hastigheten

Ett nytt sorts farthinder håller på testas på Östhammarsvägen vid Gränby centrum i Uppsala. Det är ett så kallat mentalt gupp, alltså bilisterna ska tro att det finns ett fartgupp men egentligen är vägen platt.
Vid den nya övergångstället finns det två 30-meters långa refuger som gör att bilisterna saktar ner. Det finns också två varnande skyltar som blinkar när en fotgängare eller en cyklist börjar närma sig. Bilisten ska tro att det kommer ett riktigt fysiskt gupp. Men det gör det inte. Vägen är platt, men bilarna saktar ner ändå. Runt om i Sverige håller det på att byggas tio stycken sånna här mentala gupp. Sen ska det utvärderas och efteråt kanske man bestämmer sig att använda sig av fler sådana här gupp.