Katrineholm

Magra hästar fall för länsrätten

Katrineholms kommun överklagar länsstyrelsens beslut att sätta ned den avgift som en hästägare måste betala för den tillsyn som kommunens djurskyddsinspektörer gjort. Enligt kommunen har inspektören lagt ned 10 timmar på ärendet, med flera påkallade inspektioner då det enligt kommunen fanns brister i stallet. Klagomål hade också kommit in att flera hästar var undernärda. Det blir nu länsrätten som får pröva ärendet.