Oklart när vaccineringen startar

Det är fortfarande inte klart när massvaccineringen mot svininfluensan kan komma igång. Senaste beskedet från Socialstyrelsen är nu i början av oktober.

Osäkerheten kring startdatumet försvårar planeringen. Det är godkännandet av vaccinet från det europeiska läkemedelsverket som tar längre tid än man tidigare räknat med.

– Den svåraste konsekvensen är ju för landstingen. Det här är ju svårt, man behöver ju ha lite framförhållning i sin planering från landstingens sida. Man behöver kanske gå ut och annonsera, man måste börja fundera på när man kan kalla folk och sådant. Då är det förstås väldigt frustrerande att inte exakt veta när man har tillgång till vaccinet, säger chefen för Socialstyrelsens smittskyddsavdelning, Anders Tegnell.

Förseningen av vaccinet beror på att godkännandet från det europeiska läkemedelsverket väntas dröja lite längre än man tidigare räknat med. Men förutom att planeringsarbetet försvåras tror Anders Tegnell på Socialstyrelsen inte att osäkerheten om när vaccineringen kan komma igång kommer att ha någon större betydelse. I Sverige går smittspridningen fortfarande ganska långsamt, säger han. Men han vill ändå börja med vaccineringarna så snart det är praktiskt möjligt.

– Det är klart att vi hela tiden försöker pressa tiderna för att få det så nära som möjligt, för att kunna hinna skydda så många som möjligt innan det börjar ta fart på allvar.

Tina Åkesson
tina.akesson@sr.sei

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se