Blekinge

Forskning ska rädda foster

Forskare har nu kommit ett steg närmare att förhindra både missfall och havandeskapsförgiftning genom att studera hur gravida kvinnors immunförsvar fungerar.

Jan Ernerudh som är professor i klinisk immunologi i Linköping är en av forskarna bakom studien och han förklarar problematiken med att immunförsvaret är försvagat hos gravida.

- Ett dämpat immunförsvar kan leda till att man får mycket infektioner. Men samtidigt måste immunförsvaret vara dämpat, annars kan fostret stötas bort, säger han.

Immunförsvaret består av vita blodkroppar - specialiserade celler med uppgift att styra och reglera immunförsvarets aktivitet inför det som är främmande.

- Hälften av fostrets gener kommer ju från pappan och det betyder att fostret är främmande för mammans immunsystem till 50 procent, säger Jan Ernerudh. 

 Tidigare trodde man att antalet celler ökade hos gravida kvinnor för att minska risken för att stöta bort fostret. Den nya studien visar att antalet celler är lika många - som hos icke gravida kvinnor. Och förhoppningen är att kunna hitta och behandla de kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning eller missfall i framtiden.

- Innan vi är där måste vi kartlägga hur det fungerar och det är det vi håller på med, säger Jan Ernerudh.

Katarina.Wahlström@sr.se