Spädbarnsvirus upptäckt i Karlstad

Årets första fall av spädbarnsviruset RS har upptäckts i Karlstad.
RS viruset som uppträder i årliga epedemier är den vanligaste orsaken till infektioner i nedre luftvägarna på barn yngre än ett år. Smittskyddsinstitutet har nu gått ut med en nationell uppmaning om ökad vaksamhet och provtagning för att öka chansen att ställa rätt diagnos på små barn med feber, snuva och hosta. De flesta barn som får sjukdomen klarar av att bli friska på egen hand, men RS-viruset kan gå långt ner i luftvägarna och ge lunginflammation som följd. Något vaccin mot RS-viruset finns ännu inte.