USA försvårar aborthjälp

Det amerikanska representanthuset har i dag ställt sig bakom president Bushs vägran att ge stöd till organisationer som arbetar för kvinnors rätt till abort.
Med rösterna 218 - 210 godkände representanhuset att frysa utlandshjälpen till sådana organisationer. 33 av Bushs egna republikaner röstade emot lagförslaget. Demokraterna röstade för fortsatt stöd till organisationer som arbetar för rätten till abort.