Ny fas för marinens smygbåtar

Sen ett par år tillbaka pågår bygget av marinens nya smygfartyg - båtar som är designade bland annat för att inte synas på radar. Sammanlagt fem båtar ska byggas vid Karlskronavarvet och vara färdiga till år 2008. Just nu installeras elektronik och vaoensystem.
- Det här handlar om båtar som byggts för att inte uptäckas vare sig på radar eller med värmekänsliga söksystem, sägerJohn Nilson på Kockums som har ansvarat för bygget Den första båten i serien sjösattes redan för tre år sen, men det är först nu som all elektronik och alla vapensystem installeras i fartygen. Nio miljarder kommer hela projektet att kosat och båtarna kan enligt Marinen komma till användning både i försvarssyfte och i inrenationella sammanhang. Till exempel för att rädda civila människor ur krisområden.