Länets lärare äter billigt

De flesta kommuner i länet låter lärarna äta gratis om dom äter så kallad pedagogisk lunch, alltså äter med barnen. Enligt en undersökning från Skolmatens vänner är det bara var tredje kommun i länet som inte erbjuder sina lärare fria pedagogiska luncher.
I nästan alla kommuner i landet får lärarna äta pedagogiska luncher, men det är stora skillnader när det gäller hur mycket lärarna får betala. Örebro län är ett av de län där det är vanligast med fria pedagogiska luncher.