Dålig kontroll av vatten

Tre av tio kommuner kontrollerade inte sina vatteverk förra året. En studie som Livsmedelsverket har gjort tyder på att kommunerna slarvar med att undersöka dricksvattnet. Under förra året blev minst 735 svenskar sjuka av kranvatten.