Studeiförbund gick miste om behövligt extrabidrag

Framtiden för den gemensamma ABF-föreningen i Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg är hotad. Detta sedan kommunstyrelsen i Fagerstas beslut att ge studieförbunden 200 000 kronor extra gick ABF förbi.
Det var efter samtal med kommunalrådet Stig Henriksson i Fagersta som ledamöter ur den gamla styrelsen för ABF i de tre bergslagskommunerna återvände hem i tron att deras ansträngda ekonomi skulle vara ett minne blott. I ett brev till Henriksson framförs ett tack för den förståelse man upplevt sig fått. Men tyvärr blev utfallet ett helt annat konstateras i brevet. För när Utbildnings- och fritidsnämnden, som hade att fördela pengarna, tog sig ann uppgiften satte man upp kravet att projekten man var villig att premiera skulle präglas av nytänkande. Och ABF:s satsning på invandrare och asylsökanden i Fagersta höll inte. Man ville arbeta med samhällskunskap för den gruppen liksom miljö, svenska, data, trafikkunskap och mycket annat. Men istället gick bidragen till det frikyrkliga studieförbundet för en kurs i kreativ dans och SISU:s "Att skapa mötesplatser för aktiva unga". 30 000 kronor blev det över till ABF, NBV och Studiefrämjandet. "Vi tycker att det vore ett renlighetskrav att Utbildnings- och fritidsnämnden motiverar sitt val. Något sådant har vi inte fått", skriver ABF i ett brev. "Vi kanske gör ett nytt försök nästkommande år , om vi inte tills dess måste lägga ner verksamheten"