Bästa examensarbetet på Mitthögskolan

Två studenter vid Mitthögskolan har fått stipendium för bästa examensarbete i systemvetenskap. De heter Peter Blom och Jonas Erikssson.
I går kväll tog de emot stipendiet på 20 000 kronor vid invigningen av IT-mässan i Tonhallen i Sundsvall. Motiveringen lydde: robust och industrinära, ny tillämpning av metoder inom datavetenskapen med konkreta kvalitetshöjande resultat, föredömligt koncist.