Genbank för Lyabäcksöringen

BÅSTAD. Länsstyrelsens fiskerienhet vill att Banverket inrättar en genbank för den öringstam som fortfarande finns kvar i Lyabäcken uppe på Hallandsåsen.
Efter sommarens cement- och lerutsläpp i Lyabäcken vill länsstyrelsen försäkra sig om att den unika öringstammen i bäcken kan bevaras.
Mycket talar för att öringen i Lyabäcken bevarats intakt rent genetiskt ända sedan den senaste istiden för cirka 10 000 år sen. Stammen har därmed så unika egenskaper att den är värd att skydda och bevara. Redan nu i höst vill länsstyrelsen att Banverket försöker mjölka lekmogna öringar på rom som sen kan kläckas och födas upp nånstans utanför Lyabäcken.