Språket 23/10 om barns och vuxnas språkkänsla

Översättaren om förvärvad språkkänsla, språkprofessorn om vacklande bruk.
Översättare Linda Schenk, som bland andra översatt Kerstin Ekman, Sara Lidman och Majgull Axelsson från svenska till engelska, talar om översättandets glädjeämnen och svårigheter. Hon berättar om kontakter med Kerstin Ekman om översättningen av enstaka uttryck, om hur hon hanterat dialektanvändningen i Sara Lidmans böcker och om egna misstag.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev kring ämnet språkkänsla.
-om hur barn markerar lekdimensionen
-om hur lille Kristoffer, utan att ha läst en enda grammatikbok, bildar verbet "levla" efter svenskt mönster när han spelar tv-spel.
- vuxen lyssnare är osäker på användningen av ju-desto
- en annan reagerar på felaktigt bruk av "sina" och "deras"
-heter det "Kejsaren av Kinas palats"? eller "kejsarens av Kina palats" som äldre språkriktighetsböcker kan tycka. Det senare bruket är inte naturligt, säger Lars-Gunnar Andersson.