Nytt pensionssystem i gruvan

Ett nytt pensionssystem för 4 500 gruvarbetare i Sverige har förhandlats fram mellan facket IF Metall och Gruvornas arbetsgivareförbund. Det nya systemet ger möjlighet att även alla ovanjordsarbetare ska kunna få pension vid 60 års ålder.

Att gå i pension vid 60 års ålder har tidigare varit förbehållet gruvarbetare som jobbat under jord.

Thomas Nilsson är ordförande för Gruvfyran som organiserar de LKAB-anställda i Malmberget, och han är nöjd.

– Det är en facklig framgång redan från början att lyckas åstadkomma och möjliggöra att man kan gå i pension vid 60 års ålder, säger han.

Det nya pensionssystemet för gruvarbetarna börjar gälla från den 1 januari 2010. Då omfattas även de som arbetar ovan jord av de nya reglerna.

– Det här nya systemet är också så att man efter att det tidigare varit avtalskrav att man haft tungt nattskiftgående ovan jord och även i verken haft en svår arbetsmiljö. Efter många år så tittar man på en framkomlig väg att göra ett gemensamt pensionssystem och det har vi lyckats ta fram, som ska upp på en omröstning, säger Thomas Nilsson.

Brytpunkten för när en anställd enligt det nya avtalet kan gå i pension vid 60 år är flytande och diffus eftersom det kommer att bli en viss inarbetningstid. Och även här liksom för andra beror det på börsens utveckling vad det ekonomiska utfallet blir.

Framförallt de yngre kommer att få ett tryggare pensionssystem. Det innebär också att det blir lättare att ta delpension enligt Thomas Nilsson.

– För varje år som man omfattas av den nya pensionen så blir det avsättningar. Men det kommer att vara kanske runt 8 - 10 år innan man kan gå med 75 procent av lönen, för de nytillkomna, säger han.

Kan det här bli ett pensionssystem som skulle kunna överföras till hela arbetsmarknaden i Sverige?

– Vi behöver en föryngring på arbetsmarknaden, så visst, det kanske är en form för hela Sverige, säger Thomas Nilsson.

Inom kort ska fackets medlemmar rösta om förslaget.

Maritha Mossberg SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se