Östersund

Milkos mjölk blir dyrare

Nästa vecka höjer mejeriföretaget Milko mjölkpriset ut till handeln med en krona. Hela den sedan tidigare planerade höjningen ska gå till mjölkbönderna, skriver Milkos ordförande och VD i dag på Dagens Nyheters debattsida.

Anledningen är att sjunkande världsmarknadspriser lett till kraftigt minskade intäkter för mjölkbönderna. Många mjölkbönder ger upp och på ett år har Sverige fått 8 800 färre mjölkkor.

Milko redovisar en Sifomätning som visar att 9 av 10 kunder är redo att betala en krona mer till mjölkbönderna.