En krona mer för Milkomjölken

Mjölkprishöjning går direkt till bönderna

Mejeriföretaget Milko höjer i nästa vecka mjölkpriset med en krona. Hela höjningen går till mjölkbönderna, skriver Milkos ordförande och vd på DN-debatt.

Anledningen är att sjunkande världsmarknadspriser lett till kraftigt minskade intäkter för mjölkbönderna. Många mjölkbönder ger upp och på ett år har Sverige fått 8 800 färre mjölkkor.

Milko redovisar en Sifomätning som visar att 9 av 10 kunder är redo att betala en krona mer till mjölkbönderna.