Vännäsby

Kameraövervakning av skola

Länsstyrelsen har gett tillstånd för allmän kameraövervakning vid Vännäsby skola i Vännäs kommun. Styrelsens beslut har skickats till justitiekanslern, JK, för kännedom.