Forssjö bruk går samman med annat sågverk

Sågverksföretaget Forssjö bruk i Katrineholm går samman med sågverketsföretaget Boo-Hjortkvarn i Närke. En principöverenskommelse har tecknats mellan de båda ägarna, Carl-Göran Bonde och Carl-Hugo Hamilton, som äger två av Sveriges största privategendomar.
Skälet till sammanslagningen är att öka lönsamheten inom sågverksbranschen, som genomgår stora förändringar. Det kan bli personalrationaliseringar på administration, inköp och försäljning eftersom två verksamheter ska bli en och anpassas till varandra, säger Carl-Göran Bonde. Det nya företaget kommer att ha 230 anställda. - Det pågår en stark strukturomvandling och det här är ett led i detta. Boo-Hjortkvarn satsar på att förädla trävaror och vi gör pellets. En samordning av produktionen kan ge synergieffekter genom att såga ett träslag på vardera verken. Ett sågverk måste ha en viss storlek för att vara konkurrenskraftig, säger Forssjö bruks vd, Carl-Göran Bonde. Styrka med stor organisation - Trädförädlingen i Hjortkvarn får nu en större råvarubas för sin verksamhet och större leveranssäkerhet för kunderna. Det är ofta stora företag som kräver stora leveranser och det kräver hård tidsplanering och då är det en styrka att ha en stor organisation. De anställda inom produktionen på Forssjö påverkas inte säger Carl-Göran Bonde, men de dubbla funktioner som finns i de båda företagen, exempelvis administration och försäljning och inköpssidan ska anpassas, vilket kan innebära rationaliseringar. Hur många anställda de handlar om är högst osäkert. - Det är självklart att man inte kan ha dubbla funktioner. Vi får gå igenom och se hur vi kan anpassa verksamheten till den större omfattningen, säger Carl-Göran Bonde. Den verksamhet som Forsjö Bruk bedriver inom jordbruk och fastighetsförvaltning kommer efter MBL-förhandlingar att överföras till ett bolag som kommer att ägas av Carl-Göran Bonde och detta kommer inte att ingå i det nya företaget Boo-Forssjö AB. Forssjö och Boo-Hjortkvarn har idag två egna sågverk och Boo-Hjortkvarn är också ett träförädlingsföretag. Forssjö producerar pellets.