118 böner på domkyrkans webb

Hittills har drygt 5 000 böner publicerats på kyrkans bönewebb och 3 700 av dem har levererats till landets domkyrkor. Sent i torsdags eftermiddag, när bönerna räknades, hade Domkyrkan i Karlstad tagit emot 118 böner. Flest hade Storkyrkan i Stockholm fått, 964 stycken.