Sårbart vattenverk

Luleå kommuns tekniska förvaltning gör nu extra provtagningar på det vatten, som tas in från Lule älv till vattenverket i Gäddvik och det för att få reda på om olja kommer in från utsläppet i Laxede, sju mil norr om Boden.
Tekniska nämndens ordförande Margareta Lindbäck (s) säger att det som hänt visar att vattenverket är sårbart, eftersom det tar in råvatten från älven. Men verket är lika säkert nu som tidigare, säger hon.