Mark

Tusentals nattvioler nermejade - nu är de fredade

Vägverket mejade slentrianmässigt ner vegetationen i en vägkant i Öxabäck. Det fick naturfotografen Tommy Lundberg att ilskna till eftersom det växer fridlyst nattviol där. Nu har hans arbete lett till att violerna klarar sig bättre.

Tidigare var vägkanterna i Öxabäck i Marks kommun som alla andra vägkanter. Emellanåt passerade Vägverkets maskiner och klippte ner gräset, buskarna och slyn som växte där.

Men detta fick naturfotografen och naturvårdsombudet Tommy Lundberg i Öxabäck att ilskna till. I en av dikesrenarna växer nämligen den fridlysta nattviolen, och när kanten klipptes mejades tusentals violer ner.

– Jag retade mig varje år när de klippte i juni/juli, så jag tänkte att nu är det dags att agera, säger Tommy Lundberg.

Han tog kontakt med kommunen som slussade vidare till Vägverket i Göteborg. De skickade biologen Mats Lindqvist som inte bara hittade nattvioler utan också mängder med andra arter. Det rådde ingen tvekan, dikeskanten skulle skyddas.

– Idag är vägkanterna det enda orörda vi har. Jag är så stolt när jag står här och vet att det kommer att fungera, säger naturvårdsombudet Tommy Lundberg.

Att vägsträckan utefter Höghultavägen nu är klassad som artrik innebär att den kommer att skötas på ett speciellt sätt: den klipps inte förrän i augusti för att växterna ska hinna fröa av sig.

Inför nästa år är kommer det upp skyltar med "artrik Vägkant" - unik i sitt slag i Mark, och ovanlig i västsverige. Den är nämligen längre än många andra artrika vägkanter i Västsverige.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se