Film om länsplanerade operationer

Nu i oktober invigdes en ny verksamhet på sjukhuset i Bollnäs, länsenheten för planerade operationer, LPO.Till LPO kommer patienter från hela länet för att opereras.
För att ge patienter information om den nya enheten och vad som är viktigt att tänka på innan en operation har en film spelats in på initiativ av personalen. Filmen finns nu att se på landstingets hemsida eller på videokassett.