Öland

Satning på de bruna bönorna

Föreningen "Bruna Bönor från Öland" får 75 000 kr från Regionförbundet för ett projekt där den unika och lokalt odlade råvaran ska marknadsföras både i Sverige och internationellt.

Ett av målen är attt Bruna bönor ska bli godkänd av organisationen Slow Food och därmed få en exklusiv stämpel.

Bruna bönor odlas i stort sett bara på öland, men omfattningen minskar. Idag odals knappt 500 hetkar på öland. Dessutom odlas mindre mängder i Holland och Kanada.

SR Kalmar
nyheter.kalmar@sr.se