Eka Chemicals bötfälls

Företaget Eka Chemicals i Bohus ska betala skatteböter för felaktiga avdrag företaget gjort för kostnader i Kina och Korea.

Det har nu Regeringsrätten beslutat. Företaget har även bland annat eftertaxerats och fått skatteböter på grund av löneskatt på pensionskostnader och så kallade goodwillavskrivningar.

Inte heller här ger Regeringsrätten prövningstillstånd, utan kammarrättens avgöranden står fast.