Östergötland

Sexualbrotten ökar i länet

Antalet anmälda brott i Östergötland ökade under 2008. Siffran för fjolåret är den högsta på 10 år. Det visar statistik som Brottsförebyggande rådet presenterar idag.

Exakt 54869 brott anmäldes i Östergötland under 2008 det är nästan tusen fler än 2007 eller knappt två procent. I landet som helhet ökade antalet anmälda brott med 5 procent.

Sexualbrotten, våldtäkt, tvång och ofredande har ökat med 10 procent i Östergötland medan det vanligaste brottet, olika former av stölder och rån har minskat med nästan lika mycket.

Samtidigt klaras allt fler brott upp. Drygt var tredje av de nästan 1,4 miljoner anmälda brotten i Sverige klarades upp 2008. Bland annat har antalet uppklarade våldtäkter ökat kraftigt i landet.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se