Örnsköldsvik

Minskad ungdomsbrottslighet

Ungdomsbrottsligheten i Örnsköldsvik har minskat med 30 procent sedan myndigheterna startat upp så kallade bekymringssamtal med ungdomar och deras anhöriga. Projektet har gått så bra att skolverket lyfter fram arbetet i Örnsköldsvik.