Strandbod behöver nytt fundament

En strandbod vid Buske fiskeläge intill Fridhem söder om Visby håller på att rasa ner i havet. Bodens fundament har på grund av vind, vatten och tid försvunnit och boden hålls nu på plats bara av ett fläderträd.

Ägaren till boden vill därför bygga ett nytt fundament och behöver då köra med diverse fordon i terrängen.

Länsstyrelsen ger dispens från det terrängkörningsförbud som gäller i området, eftersom man inte tror att det kommer att förstöra terrängen nämnvärt.

Beslutet kan överklagas till Länsrätten.