Gruvarbetare får nytt pensionssystem

Ett nytt pensionsavtal för landets 4 500 gruvarbetare är klart. IF Metall och Gruvornas arbetsgivareförbund har bland annat kommit fram till att gruvarbetare som jobbar ovan jord också ska kunna gå i pension vid 60 års ålder. (SR Norrbotten)