Odellmålet

Anna Odell döms till dagsböter

Konstfackeleven Anna Odell döms för oredligt förfarande och våldsamt motstånd till 50 dagsböter á 50 kronor. Det meddelar Stockholms tingsrätt i dag. Tingsrätten skriver att antalet dagsböter satts lägre än normalt eftersom det är en förmildrande omständighet att Odell inte haft som syfte att begå brott, utan endast velat "inom ramen för ett konstprojekt" fästa allmänhetens uppmärksamhet på en viktigt fråga - psykiatrisk tvångsvård. 

Vidare frias Anna Odell på punkten om falskt larm. Tingsrätten anser att hon hade goda skäl att tro att hon inte bröt mot lagen om falskt larm efter att hon under sina förberedelser rådgjort med en advokat i frågan.

Tingsrätten anser det bevisat att Odell åsamkat psykvården en "omotiverad vårdkostnad" och vilsett personalen att vårda henne och att hon därför ska dömas för oredligt förfarande. På åtalspunkten om våldsamt motstånd som Odell också befunnits skyldig till har hon erkänt.

Stockholms läns landstings skadeståndskrav avisas dock, eftersom landstinget inte kunnat klargöra närmare vilken ekonomisk skada man lidit, förutom de lugnande injektionerna som kostade 35 kr.

Anna Odell ska också betala 500 kr till Brottsofferfonden.
   Odell åtalades i maj för falskt larm, våldsamt motstånd och oredligt förfarande efter sin spelade psykos på Liljeholmsbron och S:t Görans psykakut i Stockholm den 21 januari i år.
   Under rättegången förra måndagen yrkade åklagare Stefan Lind på böter och villkorlig dom. Anna Odell nekade till brott utom på åtalspunkten våldsamt motstånd. Men då en del av motståndet (polishämtningen) filmades av en annan person för att visas offentligt, inom ramen för Odells examensarbete på Konstfack,  åberopade Odell Yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt Tingsrätten är den lagen dock inte tillämpbar i detta fall.
   Mer om domen i morgondagens Kulturnytt.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se

TIDIGARE I KULTURNYTT