Var tredje städare utlandsfödd

Städare är den yrkesgrupp som har den högsta andelen utrikes födda. Av landest städare är 31 procent födda utomlands, visar ny statistik.
Det är Statistiska centralbyråns nya årliga yrkesstatistik som visat detta. Andra yrkesgrupper med stor andel utlandsfödda är maskinoperatörer , samhälls- och språkvetare inklusive tolkar. Dessutom slaktare, konditorer, och bagare. Lägst andel utlandsfödda finns inom polis och militär.