Landstinget föreslås satsa på turismen

Samtidigt som det diskuteras nya sparbeting inom länssjukvården och trots landstingets hårt ansträngda budget föreslår landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz en flermiljonsatsning på turismen.
Enligt hennes förslag ska landstinget bidra med 2,5 miljoner kronor för att länets turistföretagare ska få större kunskaper om marknaden och kunna utveckla sina olika turistföretag. Landstingsstyrelsen ska diskutera förslaget den 22 oktober.