Beslut i dag om rökförbud i Luleå

I dag beslutar Luleås politiker att införa rökförbud på arbetstid för alla kommunanställda. Av Luleå kommuns 7 500 anställa är det 14 procent som är rökare. Rökförbudet träder i kraft fullt ut 1 januari 2010.

– Rökförbudet har inte mött något direkt motstånd från våra anställda och det är framtaget i samsyn med facken, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S).

Beslutet kommer också att gälla alla förtroendevalda vid möten.

Förutom Luleå är det bara Bodens kommun i Norrbotten som tagit beslutet och är på väg att genomföra rökförbud på arbetstid för sina anställda.

33 andra kommuner i Sverige har infört rökförbud på arbetstid och 64 kommuner har fattat beslut om att införa det. Landstinget i Norrbotten har redan rökförbud och det har totalt 19 landsting i Sverige.

– Luleå kommun kommer att stötta rökarna så att de lättare kan trappa ner och sluta röka. Detta ska bland annat genomföras genom de hjälpmedel som finns i form av tabletter och nikotinplåster, om de vill ha det. Det blir gratis enligt beslutet, säger Stålnacke

Just detta att det ska bekostas av kommunen har Moderaterna i Luleå motsatt sig:

– Vi tycker det är bra att få rökförbud på arbetstid, men vi tycker att rökarna ska bekosta sina egna nikotinersättningar, inte kommunkassan. Det kan annars uppfattas som en positiv särbehandling av andra, säger gruppledaren Mattias Karlsson (M).

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se