Kyrkogårdsansvariga åtalas för miljöbrott

Chefen för kyrkogårdsförvaltningen i Ronneby och en före detta politiker i Ronneby församling åtalas idag för otillåten miljöverksamhet. De två utpekas som ansvariga för att kyrkogårdsförvaltningen i Ronneby har tagit över kremeringar från Karlshamn utan tillstånd.
Det var i april år 2000 som kyrkogårdsförvaltningen i Ronneby åtog sig att utföra kremeringar åt kyrkogårdsförvaltningen i Karlshamn. I maj förbjöd länsstyrelsen den utökade verksamheten, som trots detta fortsatte. Kyrkogårdschefen förklarar det inträffade med att han trodde att förbudet inte gällde förrän det vunnit laga kraft, det vill säga inte gick att överklaga längre. Politikern åtalas dessutom för försvårande av miljökontroll. I den miljörapport som han skrev under stod det att verksamheten inte hade förändrats, trots att antalet kremeringar hade ökat kraftigt. Både politikern och kyrkogårdschefen anser att verksamheten inte hade förändrats, utan att det istället rörde sig om utökad verksamhet.