BJÖRNEBORG

100 varslas om uppsägning

Smidesproducenten Scana Steel i Björneborg varslar 100 av de idag 304 anställda om uppsägning. Företagsledningen skriver i ett pressmeddelande att orsaken är en minskad efterfrågan på företagets produkter.

Redan vid årsskiftet märkte Scana Steel av en vikande efterfrågan och de senaste månaderna har företagets anställda varit permitterade med 20 procent.

Nu upphör permitteringarna och 80 arbetare och 20 tjänstemän varslas om uppsägning från och med imorron.