Borgholm

Ingen annons - inget fullmäktige

Det blir inget kommunfullmäktige möte i Borgholm i Kväll. Det har visat sig att kommunen glömt att annonsera ut mötet i tidnignen, och utan annons blir fullmäktigemötet ogiltigt. Därför skjuter man nu upp mötet till den 14 september.