Åmål

Småföretag modellen för Dalsland

Dalsland måste satsa mer på marknadsföring för att få entreprenörer och riskvilligt kapital till nya affärssatsningar. Det sa ordförande för Västsvenska Handelskammaren, Finn Johnsson, vid ett möte i Åmål.

Finn Johnsson, som bland annat är styrelseordförande för Volvo, tror mycket på små och medelstora företag som framtiden för Sverige.

Ett exempel kan vara att Dalsland satsar på närproducerade livsmedel och rehabilitering för långtidssjuka.

– Jag tror vi kommer att få se en större koncentration till storstäderna. Men då är det viktigt att omlandet får den konkurrenskraft som det är möjligt. Göteborg blir inte bättre än sin omgivning, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska industri- och handelskammaren.