Polsk arbetskraft lockas till Heby och Surahammar

Heby och Surahammars kommuner har skrivit ett avtal om skol- och näringslivsutbyte med sin vänortsregion Kamenagora i Polen.
Genom avtalet hoppas kommunalrådet i Heby Rolf Edlund att kommande rekryteringsproblem inom bland annat hemtjänsten skall lösas genom arbetskraftinvandring från Polen. - Som prognoserna ser ut kommer det att bli svårt att rekrytera arbetskraft i Sverige i framtiden. I Polen finns det i dag många arbetslösa, säger Rolf Edlund. Även polska ambasaden i Stockholm har anmält sitt intresse för att vara med och stötta projektet.