Bostäder finns för studenter

Inga studenter verkar stå bostadslösa i Göteborg ihöst. Enligt Boplats Göteborg fanns idag fortfarande 91 privatrum och 40 andrahandsbostäder att hyra för studenter.

Många tycks avstå från att skaffa sig en egen bostad utanför stan. De fortsätter i stället att bo hos kompisar i väntan på något eget i centrum, konstaterar Boplats, som i helgen hyrde i helgen en lokal med 80 madrasser, som nödlösning för studenter utan bostad. Men lokalen kom inte till användning.