31 augusti 2009

Torgkampen fortsätter

Kampen om vem som ska få anordna folkfest på Stortorget i Örebro den 21 augusti nästa år fortsätter. Nu har två tillståndsansökningar inkommit till Polisen i Örebro. En från det officiella Bernadottefirandet "Örebro 2010" och en från föreningen mot Bernadottejubileet med vänsterpartisten Mourad Artin i spetsen.

Ingen av de båda parterna har ännu fått det tillstånd från kommunen som krävs för att få ett torg bokat. Men "Örebro 2010"s ansökan skickades iväg från polisen till kommunen idag.

Örebro kommun ska ta ställning till vem som får torget när handlingarna kommer in.