Fler dör i hjärtsvikt än i cancer

Fler svenskar dör varje år till följd av hjärtsvikt än de som dör av de vanligaste formerna av cancer, som lungcancer och bröstcancer.

Det slås fast i en stor undersökning från Sahlgrenska universitetssjukhuset och universitetet i Göteborg, där forskare har studerat data från drygt en miljon sjukhuspatienter under totalt sexton års tid.

Under perioden dog nästan 200.000 svenskar i hjärtsvikt medan 130.000 dog i cancer.

Speciellt bland äldre människor var dödligheten mycket hög för dem med hjärtsvikt, som innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Ett vanligt symptom är andfåddhet.

Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet, har lett studien och säger så här om poängen med den:

– Det är att peka på att hjärtsvikt är ett vanligt problem och ett viktigt problem och många människor är mycket mer rädda för cancer än för hjärtsvikt, säger Annika Rosengren.

– Men hjärtsvikt är också en sjukdom som förtjänar uppmärksamhet eftersom den är så pass vanlig och är förknippad med så pass hög dödlighet.

Hjärtsvikt är ofta en följd av andra hjärt- och kärlsjukdomar. De kan i sin tur förebyggas genom motion och hälsosam kost, till exempel.

– Det är viktigt att förebygga hjärtsvikt på olika sätt och det har vi möjlighet att göra idag genom olika typer av behandling, säger Annika Rosengren.

-- Till exempel genom att behandla högt blodtryck och genom att behandla hjärtinfarkt, som är en av de viktigaste orsakerna till hjärtsvikt.

Göteborgsstudien presenteras i samband med den stora hjärtkonferens som just nu pågår i Barcelona.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se