De vill rättvisemärka Gotland


Isabel Enström, ambassadör för symbolen Rättvisemärkt, vill tillsammans med Emilie Persson få Gotland till en så kallad "fairtrade city".

Fair trade, rättvisemärkt, är en oberoende produktmärkning för bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare i utvecklingsländer. Om det finns tillräckligt många företagare och inte allra minst kommunen, som bryr sig om det här med att handla rättvisemärkt kan Gotland bli en så kallad fairtrade city, höppas de.

Under sommaren var Emilie Persson i Ghana för att följa arbetet med att rättvisemärka produkter. Nu är hon tillbaks på Gotland och berättar om sina erfarenheter. 

Reporter Eleonor.Svensson@sr.se