Räcken i vägen i vägen?

De vajerräcken som ska hindra olyckor på riksväg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping håller på att monteras klart. Tanken är att räckena ska minska olyckorna, men de skapar också problem för utryckningspersonal som kan få svårt att komma fram vid köbildningar i samband med olyckor. Därför genomfördes idag en övning med räddningstjänst, polis och ambulanspersonal i höjd med Strängsered öster om Ulricehamn.
Det är när man ska ta sig fram med större räddningsfordon som det kan bli problem att nå fram till olycksplatsen, eftersom mitträcket är i vägen. Det har gjort att man från räddningstjänsten nu rycker ut från både Jönköpingshållet och Ulricehamn beroende på hur man lättast kan ta sig till platsen. Men det verkar trots allt vara väl värt omaket att montera ner räcket. På de ställen där räckena tidigare satts upp har de riktigt allvarliga olyckorna mer än halverats.