Hårda besparingar i landstingen

Det blir kraftiga besparingar inom främst sjukvården nästa år. Mest drar landstinget i Stockholms län ned, 3,2 miljarder kronor, något som oppositionen protesterar mot.
Moderaten och oppositionslandstingsrådet Chris Heister säger att hon är bestört över förslaget. - Det blir höjd skatt och höjda avgifter. Sämre sjukvård och avskaffad vårdgaranti. Nu är ju risken att man bygger upp en enorm vårdskuld gentemot innevånarna i regionen. Det är inte en politik som jag tänker ställa mig bakom. Men hur ska man göra för att spara 3,2 miljarder? - Det här visar att ekvationen inte går ihop med en kommunallag som kräver en budget i balans, men en hälso- och sjukvårdslag som ger oss skyldighet att erbjuda vård till våra innevånare och ett skatteutjämningssystem som dränerar oss på pengar. Den här mandatperioden ska vi betala 22 miljarder till andra landsting. Det här fungerar ju inte. I dag kom förslagen från tjänstemännen i landstinget i Stockholms län. 3,2 miljarder i kostnader ska skäras bort ur budgeten redan nästa år. Kollektivresor blir betydligt dyrare, sjukhus slås ihop och avdelningar läggs ned, skatten höjs. Om tjänstemännen får som de vill. Runt om i landet ser det ut på liknande sätt. 15 av 21 landsting och regioner skär ned, många höjer patientavgifter och några höjer också skatten. Nu är det upp till politikerna att besluta om det är just så här det ska skäras ned. Att finanserna måste förstärkas är helt klart, eftersom kravet är att det inte längre går att skjuta underskotten framför sig. Budgeten måste vara i balans redan nästa år. Men redan nu har många blåst till politisk strid. Det kan löna sig. Det blir stora förändringar vid sjukhusen i Västervik och Oskarshamn, men landstingsmajoriteten har under dagen backat en del från det förslag man kom överens om igår. Det uppger SR Kalmar. I Västervik blir BB, kvinno- och barnklinik kvar. Kirurgen ska spara mellan sju och elva miljoner, något mindre än man tidigare sagt. I Oskarshamn försvinner möjligheten att operera akut kvällar och nätter. Primärvårdsjouren i Vimmerby som varit hotad kvällar och nätter ska utredas vidare, men däremot diskuterar man att stänga jouren i Nybro på kvällarna.
Sören Granath och SR Kalmar soren.granath@sr.se