Mår vi bättre nu än då?

Vetandets Värld handlar om den världsberömda svenska Lundbyundersökningen. Sedan 1947 har forskare i Skåne djupintervjuat över 3 000 personer fyra gånger om deras liv. Det omfattande svarsmaterialet ger en bild av hur 50 års samhällsförändringar har påverkat svenskarnas psykiska hälsa.