ETER ONSDAG

Dagens Eter sänds direkt från Fårösund, och handlar till stor del om beslutet att lägga ner vårdcentralen, men också om företagarklimat och vad som egentligen hände med den vision som kommunen tog fram när militären lade ner KA 3. Hör också vad som är på gång på Länsteatern i höst.