Godkänt för landstinget

Landstingets jämställdhetsanalys av lönerna inom landstinget får godkänt av jämställdhetsombudsmannen, JÄMO.
JÄMO har granskat analysen, och konstaterar att den på det stora hela lever upp till jämställdhetslagen. Analysen visar bland annat att det inom vissa yrkesgrupper finns kvinnor som har högre lön än de manliga kollegerna med samma jobb, men att löneskillnaderna där är betydligt mindre än i de fall där det är männen som har de högre lönerna. JÄMO ger också beröm för att jämställdhetsanalysen är så pedagogiskt upplagd.